Účetnictví a daňová evidence

Účetnictví a daňová evidence

 • kontrola zpracování účetních dokladů
 • zpracování DPH
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty)
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • vedení daňové evidence
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • účetní závěrky
 • rekonstrukce účetnictví
 • jednání na úřadech


Mzdová agenda a personalistika

 • komplexní zpracování mzdové agendy – měsíčních i hodinových sazeb včetně výpočtu dávek nemocenského pojištění
 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vyhotovení a odevzdání „přehledů pro instituce zdravotního a sociálního pojištění
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • zastupování při jednáních a kontrolách
 • přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani


Účetní poradenství a daňové přiznání

Nabízíme účetní poradenství a přípravu daňového přiznání. Nezáleží na tom, do jaké daňové skupiny spadáte, daňová přiznání vytvoříme pro všechny druhy daní.